Chùm ảnh: Tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại TV Sùng Phúc
28/11/2012
NPT - Xin giới thiệu một số hình ảnh, người dân Phật tử đến chiếm bái đảnh lễ Tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sau khi được an vị tại Thiền Viện Sùng Phúc TP Hà Nội
Hà Nội: Tôn Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã đến thiền viện Sùng Phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Host Soft
 

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
Các bài viết khác:
Các bài viết khác: