Nghi lễ tổng hợp

Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

nguoiphattu.com - Đây là môn mà Nghiệp sư tôi đã truyền cho tôi trì tụng đến nay là 4 năm, tôi đã thấy được nhiều điều linh ứng, nên tôi thành tâm giới thiệu với chư quý giáo hữu.
Từ khóa
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan