Nghi lễ tổng hợp

Cách lập đàn và tụng Kinh Dược Sư

nguoiphattu.com - Cầu Phật và niệm Phật,tin tưởng nơi đức Phật hộ trì, mặt khác niệm Phật thì tự tâm trong lặng, không khởi lên dục vọng thất tình, bệnh tất mau lành.

CẦU AN

Từ khóa
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan