Nghi lễ tổng hợp

Hướng dẫn Niệm Phật, Kinh hành,Lễ lạy

nguoiphattu.com - Một buổi hành lễ, muốn cho thân tâm được an lạc thoải mái, thì ta phải khéo linh động, thay đổi động tác. Lạy nhiều thì mệt, ngồi lâu thì bị tê chân, đứng lâu thì mỏi, nên cần phải có đi.mọi hành động đó chúng ta cần thực hiện trong chánh niệm.
Phần 1Phần2


Phần 3


Từ khóa
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan