Nghi lễ tổng hợp

Thuyết Linh

nguoiphattu.com - Thuyết Linh là thuyết pháp cho các chư hương linh hướng về Phật pháp mau quy y Tam Bảo để sớm được thoát ra khỏi địa ngục được sanh về nước Cực Lạc.

NAM M

Từ khóa
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan