Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 644 phiếu ( 71 % )
Giao diện đẹp 102 phiếu ( 11 % )
Tôi có một số góp ý 42 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 125 phiếu ( 14 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 913 phiếu