Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 625 phiếu ( 72 % )
Giao diện đẹp 95 phiếu ( 11 % )
Tôi có một số góp ý 41 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 109 phiếu ( 13 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 870 phiếu