Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 636 phiếu ( 71 % )
Giao diện đẹp 100 phiếu ( 11 % )
Tôi có một số góp ý 41 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 118 phiếu ( 13 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 895 phiếu