Thông báo

Hoà thượng Thích Giác Dũng tân viên tịch

nguoiphattu.com - Sáng hôm nay, vào lúc 9h45' ngày 05/4/2013(Nhằm ngày 25/2/ năm Nhâm Thìn) tại Tịnh Xá Ngọc Quang, TP Ban Mê Thuột – Đắc Lắc.
Hoà Thượng Thích Giác Dũng - Thường trực ban chứng minh GHPGVN. Chứng minh GHPG tỉnh Đak Lak -Trưởng Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ… Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch, tại Tịnh xá Ngọc Quang – TP Ban Mê Thuột – Đắc Lắc.
Vậy chúng con xin kính báo để Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử được biết.

BBT
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan