;

bài cúng nguyên đán


Bài cúng ngày ông Công - ông Táo

Xuân

Ngày 23 tháng chạp hằng năm Âm lịch, người ta quen lệ tiễn ông Táo về trời. Người miền Bắc gọi là Chạp ông Công, người miền Nam gọi cách cụ thể hơn là ngày .