;

bài phục nguyện cầu siêu


Tuyển tập các bài phục nguyện hay

Nghi lễ tổng hợp

Phục nguyện được sử dụng sau các thời kinh và các nghi thức như niệm Phật, sám hối, cầu an cầu siêu...ngoài phần Hồi hướng ra, chúng ta có thể đọc thêm các bài Phục nguyện tùy theo nhu cầu và căn cơ người tu Phật.