;

câu chuyện về nồi cơm nhan hồi


Câu chuyện Nồi cơm Nhan Hồi nhìn người

Thơ -Truyện- Sách

Câu chuyện về Nồi cơm Nhan Hồi dạy chúng ta một bài học về cách nhìn người, nhìn vật. Đừng vội vàng đánh giá người khác chỉ qua hành động bề ngoài, đừng nhìn nhận sự việc bằng con mắt tầm thường,hãy nhìn bằng tâm, bằng sự thấu đáo.