;

câu đối dùng trong chùa


Tham khảo câu đối Thiền môn

Những ngôi chùa Việt thường bài trí các câu đối, trước làm phương tiện truyền tải giáo lý, lời dạy của Đức Phật, giúp tôn nghiêm cảnh chùa. Câu đối ở chùa là những lời giáo huấn, răn dạy mang tính hướng thiện, nhằm hướng con người đến đời soosnga n l

Câu đối dùng trong nhà Phật

Bắt nguồn từ đầu đời Tống, Thục Hậu Chúa Mạnh Sưởng[1] [viết câu đối] mừng Xuân mới. Từ đấy, Tăng - tục đều [dùng câu đối] để tán tụng công đức, nêu tỏ đạo nhiệm mầu, giãi bày những điều ấp ủ trong lòng, hoặc nhờ đó để khuyên nhủ những người cùng hàn