;

chùa ba vàng


Khám phá xá lợi tóc, xá lợi xương Phật ở Myanmar, Thái Lan, những câu hỏi đầy nghi ngại

Sự kiện - Vấn đề

Báo động về thị trường mua, bán “xá lợi Phật” tại Việt Nam (dưới hình thức tặng, thỉnh và cúng dường) ngày càng phát triển rầm rộ. Đặc biệt, một số cơ sở hỏa táng, trước khi thực hiện, nhân viên hỏi: Có muốn lấy xá lợi không? Muốn lấy nhiều hay ít? T

Về việc quản lý tiền công đức

Sự kiện - Vấn đề

Gần đây, sau thông tư số 04 của Bộ Tài chính về việc quản lý thùng công đức, mặc dù đang làm công tác quản lý các cơ sở di tích lịch sử, thế nhưng,vẫn rộ lên những lo âu chưa nên có với các am tự viện. Thêm vào đó, một vài trang mạng đưa lên những sự

Cần tỉnh giác trước pháp nạn truyền thông

Sự kiện - Vấn đề

Tăng ni có phạm giới chỉ là phạm giới luật Phật chế, thuộc phạm vi tăng sự do Giáo hội giải quyết chứ không phải là vi phạm pháp luật nhà nước. Vậy mà ai cũng nhốn nháo lên đòi xử, xía vào nội bộ Tăng, gây ra áp lực dư luận. Muốn đấu tố Phật giáo, mu

Một chút ơn lòng

Thật lòng mà nói, cơn bão Ba Vàng bất chợt đến, bất chợt đi, trở lại nếp phẳng lặng hồ thu trong lòng quần chúng, nhưng, đâu đó, tận thâm tâm Phật tử và chư Tăng vẫn còn chút gì lợn cợn lòng đau.