chùa bảo ngạn


Phú Thọ: Khai khóa An cư kiết hạ PL.2561

Miền Bắc

Theo truyền thống Phật giáo, hàng năm đến mùa hạ Chư Tăng tập trung về một trú xứ, để thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng vân du hóa độ và làm công tác Phật sự.

Giới đàn Nguyệt Trí lần thứ III

Miền Bắc

Với sự tha thiết cầu thỉnh của BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni hội đồng chứng minh, tam sư thất chứng đã quang lâm chứng minh, truyền giới, gia bị cho các giới tử.

Chuẩn bị Đại Giới đàn Nguyệt Trí III - 2014

Miền Bắc

Hôm nay ngày 03/08/Giáp Ngọ (27/08/2014), tại giảng đường chùa Bảo Ngạn, Chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, cùng Chư tôn đức tăng, ni là nghiệp sư của các giới tử tham dự cuộc họp sau cùng để kiểm tra mọi công tác cho Đại giới đàn Nguyệ