chùa khang quý


Đại lễ Phật đản đầu tiên của ngôi chùa Khang Quý

Miền Trung

Ngày 22 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 13 tháng 4 năm Quý Tỵ, tại Thành phố Hà Tĩnh có một sự kiện làm nức lòng người về một bầu không khí Kính mừng Phật đản PL.2557 - DL.2013 ở một ngôi Chùa lần đầu tiên được tổ chức. Đó chính là Chùa Khang Quý, thuộc