;

chùa kim liên


Chùa Kim Liên Hà Tĩnh

Miền trung

Chùa có từ thời Nhà Trần. Qua nhiều năm không được quan tâm sửa chữa cũng như do thiên tai, chiến tranh tàn phá bị hư hỏng rất nhiều.