chùa thiên mụ


Thơ: Về nơi an lạc

Thơ -Truyện- Sách

Ta đi trong cõi mình ta,Giật mình bỗng ngỡ như là đã quen.Con đường bản thể ngã nghiêng,Cố tìm một bước thanh thiên mộng trần,Du đường trăng ngỡ phù vân...

Tiền nhiều để làm gì ?

Ấn tống - Cúng dường

Quy luật xưa nay: 成Sinh, 住Trụ, 壞Hoại, 空Không. Nên thế giới này có gì là bền chắc, vạn vật vô thường, mạng người ngắn ngủi, giàu sang cũng chỉ là của phù du, không rồi có, có đó rồi lại không.

Một ngày về cố đô thăm chùa Huế

Miền trung

Chùa Huế luôn để lại trong tâm tôi những tình cảm đặc biệt. Những con người Huế cũng có những ấn tượng rất tốt với tôi. Nhất là các quý thầy Huế. Mà trong những người thầy đã và đang hướng dẫn tôi tu học có rất nhiều Hòa thượng giỏi và thực sự là đạo