;

cúng vong linh


Nghi thức cúng vong linh

Nghi lễ tổng hợp

Cúng vong hay cúng tổ tiên và người thân là nếp sống đạo lý đặc thù của người Việt. Lư hương, bàn thờ gia tiên là giá trị biểu đạt sự thiêng liêng cao cả cho Hồn Việt Tộc. Là uống nước nhớ nguồn, là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, là hiếu đạo v.v. hun đúc n