đại đức thích định tuệ


Nói nghe nè, ông tiến sĩ !

Trước khi mở miệng xúc phạm người tu, Ông quên rằng Đức Phật từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con xinh; Phật hoàng Trần Nhân Tông xem ngai vàng như đôi dép rách lên núi tu hạnh đầu đà, còn rất nhiều Tăng Ni từ bỏ tất cả tương lai sự nghiệp của mình để sống h

Đại lễ Phật Đản tại chùa Phúc Thành Nghệ An

Miền Trung

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm Quý Tỵ, tại chùa Phúc Thành, chư Tăng cùng đông đảo quý vị, Đại Biểu, Phật tử và nhân dân địa phương, hoà với niềm vui chung của Tăng ni Phật tử trong khắp năm châu, trong khung cảnh trang nghiêm, dưới ánh từ quang oai hù