;

giải oan gia trái chủ


Bài sám oan gia trái chủ

Nghi lễ tổng hợp

Mỗi người sinh ra trong cõi Ta bà này đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến nơi đây. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhấtoan gia trái chủ là niệm Nam mô A Di Đà Phật.

Một số kinh nghiệm về oan gia trái chủ

Nghi lễ tổng hợp

Chúng ta đã trôi lăn xoay vòng liên tục trong sáu nẻo luân hồi từ vô thỉ kiếp và đã gieo không biết bao nhiêu sự đau khổ. Oan gia trái chủ mà chúng ta đã tạo ra trùng trùng điệp điệp, ví như sự oán hận của các oan gia mà có hình tướng thì hình tướng