;

giới đàn nghệ tĩnh


Giới đàn Nghệ Tĩnh lần I thành công viên mãn

Miền Trung

Sau 3 ngày thực hiện nghi thức hành sám, nhằm thanh tịnh hóa thân tâm, sáng nay, ngày 9/9/2013 tức ngày (5/8 Quý Tỵ) Giới Đàn Nghệ Tĩnh bước vào ngày cuối cùng. Hội đồng giới sư đăng đàn truyền giới Sa Di và Tỳ Kheo cho các giới tử.

Hội nghị triển khai công tác tổ chức

Miền Trung

Sáng nay ngày 30/7/2013 (nhằm ngày 23 tháng 6 năm Quý Tỵ)tại chùa Cảm Sơn,trụ sở BTS,GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh,Thường trực BTS,GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đã tổ chức hội nghị liên tịch triển khai công tác tổ chức "Đàn Giới Nghệ Tĩnh" PL 2557_DL 2013.