;

khất thực


Hiểu rõ về 'Cúng Dường'

Khi 2 chữ “CÚNG DƯỜNG” thông qua mạng xã hội trở nên bị xuyên tạc, đánh tráo khái niệm thành một cái gì đó xấu xa và đầy danh lợi. Tuy nhiên, đã bao giờ quý vị tự hỏi lại các tu sĩ ấy đang dung tiền của quý vị vào mục đích gì chưa?

Truyền thông - con dao hai lưỡi

Thời văn minh công nghệ có thể mang lại những lợi ích thiết thực và tức thì cho nhân loại trong mọi lĩnh vực và môi trường. Nhưng ngược lại nếu lạm dụng sức mạnh này để trục lợi cho những mục đích cá nhân thì hệ quả là vô cùng to lớn và tệ hại.

Thảo luận hạnh đầu đà

Đời sống

Hạnh đầu đà (Dhuta) là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để trợ duyên cho sự thoát ly khỏi tham dục, là phương tiện quý báu tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu.

13 hạnh tu đầu đà

Tìm hiểu - Vấn đáp

Hạnh đầu đà là một trong những hạnh tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, thoát ly khỏi tham dục, trừ bỏ phiền não cấu trần.Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo.

Cái bát

Thơ -Truyện- Sách

Bắc Nam chén, bát gọi khác nhau/Công năng thì có khác gì đâu ?/Phật tánh nào phân Nam với Bắc/Một mai bát vỡ chớ lo âu...

Người khất thực

Đời sống

Hình ảnh đoàn Tăng đoàn hàng lối trật tự, trang nghiêm, chánh niệm, nhẹ nhàng thanh thoát cùng những gương mặt tràn đầy niềm hoan hỷ của thiện nam tín nữ - đã trở thành một nét văn hóa đẹp, lành mạnh bổ sung cho nền văn hóa tâm linh đặc trưng của đất