kinh pháp cú


Khó thay, sống xấu hổ

Luận đàm - Giảng kinh

Xin được luận giải theo thiển ý của mình những vần kệ của Pháp Cú 245 do cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali, cùng với việc tham chiếu Tích truyện Kinh Pháp Cú 245, nhằm hỗ trợ ý pháp sâu sắc trong bài kệ vi diệu này.

Ái dục gây khổ đau

Luận đàm - Giảng kinh

Người vô tri không thấy được tác hại của ái dục, tâm ý luôn hướng về ái dục. Trong Kinh Pháp Cú, Phẩm Ái Dục, Phật dạy, kẻ đi tìm ái dục cũng giống như một con vượn chuyền cành tìm trái, từ cành này sang cành khác.

Kinh Pháp cú - Lời vàng Phật dạy

Luận đàm - Giảng kinh

Nay nhân dịp may, tôi gặp được bản kinh Pháp cú do Pháp sư Liễu Tham vừa dịch từ nguyên bản Pali ra Hán văn, với sự tham khảo chú thích rạch ròi, có thể giúp chúng ta đọc như đọc thẳng bản văn Pali, nên tôi kính cẩn dịch ra để góp vào kho Phật kinh t

Tính phổ quát trong Kinh Pháp Cú

Luận đàm - Giảng kinh

Bên cạnh yếu tố lời kinh ngắn gọn, dễ đọc tụng, dễ nhớ, Kinh Pháp cú còn đề cập đến hầu hết các vấn đề vừa là cốt lõi của Đạo, vừa có tính phổ quát, thực tế, gần gũi, liên quan hết sức mật thiết tới cuộc sống thường nhật của tất cả mọi giới - xuất gi

Kinh Pháp Cú và Hiến chương UNESCO

Luận đàm - Giảng kinh

Con người có thể đã bừng tỉnh và nhận thấy sự hung bạo, tham lam và sai lầm đưa đến chiến tranh đã bùng lên từ bên trong tâm thức của một số người trong một số quốc gia, và đồng thời họ cũng ý thức được rằng việc kiến tạo hòa bình cũng phải được vun