;

kinh thiện sinh


Lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ

Miền Nam

Vào sáng ngày 14/07/2016, tại chùa Giác Ngộ đã diễn ra lễ hằng thuận của 2 Phật tử Thành Duy và Hoàng Anh. Đây là một nét văn hóa mới góp phần đưa những lời dạy của đức Phật về đời sống gia đình đến gần với Phật tử hơn.

Lời Phật Dạy về đạo làm người

Đời sống

Đây là một bản kinh nguyên thủy, ngắn gọn, ghi lại lời Phật dạy cách đối nhân xử thế, cách thực thi các bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử đối với bản thân, gia đình và xã hội, rộng hơn là Phật dạy cách kiến tạo một xã hội hài hòa, một cuộc số

Thái Bình: Lễ hằng thuận tại chùa Từ Xuyên

Miền Bắc

Sáng ngày 31/12/2014, nhằm ngày 10/11/Giáp Ngọ, chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) đã hoan hỷ tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ: Nguyễn Minh Phương (Pháp danh Phúc Bình) và Nguyễn Thúy Hằng (Pháp danh Diệu Thiện).

Lễ hằng thuận đặc biệt tại chùa Thịnh Đại Hà Nam

Miền Bắc

Trong buổi lễ, đôi tân lang tân nương đã được lắng nghe Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng trong kinh Thiện Sinh. Hòa thượng khuyến tấn đôi tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu

Thái Bình: Lễ hằng thuận tại chùa Từ Xuyên

Miền Bắc

Sáng nay, 03/10/2014, nhằm ngày 10/9/ Giáp Ngọ, chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) đã hoan hỷ tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ: Ngô Thanh Quang (Phúc Huy)và Bùi Phương Dung (Diệu Hòa). Được biết, chùa Từ Xuyên là ngôi chùa đầu tiên ở tỉn

Kinh Thiện Sinh

Bài giảng - Kinh

Kinh Thiện Sinh hay còn được gọi là kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, một kinh khá nổi tiếng trong hệ thống kinh tạng A Hàm, như một thông điệp quí báu về đạo đức xã hội của Phật giáo đến cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay.