;

lễ bổ nhiệm trụ trì


Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Yên Lạc – Hà Tĩnh

Miền Trung

Sáng ngày 21-01-2024 (11-12-Quý Mão), Chùa Yên Lạc, thôn Mỹ Châu, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Ban trị sự GHPGVN huyệnThạch Hà phối hợp với nhà chùa công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Yên Lạc cho Ni sư Thích nữ Thiền Tâm.

Đạo làm trụ trì

Đời sống

Làm trụ trì phải có ba điều kiện thì quý vị mới trở thành vị trụ trì giỏi, hộ trì chính pháp, giáo hóa chúng sinh. Ba điều kiện gì vậy?

Trụ trì và nhiệm vụ của vị trụ trì là gì?

Phật giáo Việt Nam

Trụ trì là người thay mặt Giáo hội quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở tự viện theo đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Về mặt luật pháp, trụ trì chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động phật sự tại cơ sở tự viện.