;

lễ tắm phật


Bình Định: Lễ tắm Phật tại cửa hàng Phước Huy

Miền Nam

Kính mừng ngày Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi cõi Ta bà. Tại cửa hàng Phước Huy số 306/13A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã thiết trí lễ đài vườn Lâm Tì Ni và lễ mộc dục, tối ngày mồng 8/4/ năm Quý Mão (26/5/2023) P

Tắm những vị Phật nào ?

Thơ -Truyện- Sách

Tắm vị Phật bên trong là chúng ta rủ sạch mọi phiền não của tâm, mọi tham lam, giận hờn, đố kỵ, bực dọc, hơn thua, ganh ghét, thù hận…của chính chúng ta bằng nước cam lồ của sự tu tập, của sự bố thí, của lòng từ bi, của khối trí tuệ.

Hải Phòng: Lễ tắm Phật tại tư gia

Miền Bắc

Trên tinh thần kính Phật và hướng về kỷ niệm Phật đản PL.2561, tối ngày 03-05 -2017 vừa qua, Phật tử Trần Thị Thu Hồng (TP.Hải Phòng) đã cung thỉnh quý Thầy về làm lễ an vị tôn tượng Phật đản sinh và làm lễ mộc dục (tắm Phật).