;

lễ tưởng niệm đức vua phật hoàng trần nhân tông