;

nghi thức cúng đám tang


Nghi thức cúng đám tang

Nghi lễ tổng hợp

Tổ chức đám tang cho người đã khuất để tưởng niệm và tiễn biệt là điều nên làm. Tuy nhiên, việc làm tang lễ không cần phải quá phiền phức, rườm rà, câu nệ hình thức, tiền bạc. Phật giáo muốn hướng chúng sanh đến việc tổ chức tang lễ sao cho thật đơn