người con phật


Vấn đáp thắc mắc Phật Pháp 1

Tìm hiểu - Vấn đáp

Với mỗi người con Phật, khi bước chân Vào cổng chùa, bước đầu tìm hiểu Phật pháp, những câu hỏi và đáp án Phật pháp căn bản sẽ giải đáp phần lớn những thắc mắc giúp người Phật tử có thể hiểu rõ hơn về giáo pháp của đức Phật và từ đó có niềm tin vững