;

người tu sĩ phật giáo


Gửi người tu sĩ trẻ!

Văn học - Tùy bút

Là những tu sĩ trẻ, chúng ta cũng còn ngẩn ngơ nhiều việc lắm các bạn nhỉ! Một phần là phải làm gương cho bổn đạo, một phần là phải “xoay sở” với chính những cảm xúc rất thường của bản thân.