;

nhà phật


Chấp ngã

Luận đàm - Giảng kinh

Chấp ngã là bám vào cái ta. Cái gì ta cũng đúng, cái gì ta cũng nhất, và cái gì cũng thuộc về ta. Nếu ai làm gì không phải thì ta sừng cổ lên mà cãi. Con dao, các mác trong người ta sẽ xuất hiện. Sân si lắm.

Đối mặt với khổ đau

Tuổi trẻ - Nhật ký

Khổ đau là trạng thái hoặc tâm mình buồn rầu, tuyệt vọng hoặc thân mình bệnh tật không khỏe. Từ khổ tiếng Anh dịch là suffering hoặc là illbeing. Suffering là khổ, còn illbeing là không khỏe, là bị ốm.

Câu đối dùng trong nhà Phật

Bắt nguồn từ đầu đời Tống, Thục Hậu Chúa Mạnh Sưởng[1] [viết câu đối] mừng Xuân mới. Từ đấy, Tăng - tục đều [dùng câu đối] để tán tụng công đức, nêu tỏ đạo nhiệm mầu, giãi bày những điều ấp ủ trong lòng, hoặc nhờ đó để khuyên nhủ những người cùng hàn

Nhà Phật có phê phán tình dục đồng tính không?

Đời sống

Hiện nay, người đồng tính vẫn bị không ít người trong xã hội nhìn bằng đôi mắt kỳ thị, thiếu thiện cảm, khiến họ phải sống nép mình, và chịu nhiều khổ đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy nhà Phật quan niệm và nhìn họ với thái độ như thế nào?

Chữ 'KHÔNG' trong nhà Phật

Trong Phật giáo thiền được xem là pháp môn phổ biến của đạo Phật, nhưng trên thực tế thiền được áp dụng trong tất cả mọi sinh hoạt của cuộc sống mà con người không hề để ý đến.