;

sám văn thích quảng duyên


Sám văn thỉnh hương hồn chẩn tế

Nghi lễ tổng hợp

Bài"Sám văn thỉnh hương hồn chẩn tế" do Đại đức Thích Quảng Duyên, trụ trì chùa Xuân Đài, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), thuộc Tăng chúng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh biên soạn. Bài sám văn với mục đích làm phong phú thêm phần nghi thức, nghi lễ trong đời sống v