;

tổ đình cảm sơn


Giới đàn Nghệ Tĩnh lần I thành công viên mãn

Miền Trung

Sau 3 ngày thực hiện nghi thức hành sám, nhằm thanh tịnh hóa thân tâm, sáng nay, ngày 9/9/2013 tức ngày (5/8 Quý Tỵ) Giới Đàn Nghệ Tĩnh bước vào ngày cuối cùng. Hội đồng giới sư đăng đàn truyền giới Sa Di và Tỳ Kheo cho các giới tử.