tổ đình hưng minh tự


Có bệnh thì đến Hưng Minh tự

Sức khỏe

Bệnh nhân điều trị bằng nam y tại chùa Hưng Minh được miễn phí hoàn toàn. Nhiều ca bệnh tưởng như đầu hàng tử thần đã được các thầy thuốc ở đây cứu sống