;

tôn tượng bồ tát quán thế âm cao nhất việt nam


Mùa Thu trở lại chùa Linh Ấn – Lâm Đồng

Miền nam

Chùa Linh Ẩn được Thượng tọa Thích Tâm Vị khai sơn vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước, cách thành phố Đà Lạt 27 km (đi theo hướng Thác Cam Ly, đường Hoàng Văn Thụ, sang đèo Tà Nung –nơi ngụ cư của đồng bào người Nùng - đến thị trấn Nam Ban.