;

truyền thông phật giáo


Từng bước sai lầm

Sự kiện - Vấn đề

Hình ảnh sư Minh Đạo quỳ sám hối đã làm xúc động xã hội, từ đó có những phản ứng, phê phán gay gắt. Phải chi, sư Minh Đạo được mời lên tâm sự khuyên nhủ không nên làm như thế, không đúng với chủ trương của Giáo hội thì đâu có tiếp thêm dầu vào lửa!

Ấm tình ngày ấy năm xưa

Hiếm có một nhà báo chuyên viết về Phật Pháp nào lại miệt mài ngòi bút bảo vệ Chánh Pháp không biết mệt mỏi như cư sĩ Minh Mẫn. Tôi biết ông không lâu, so với cuộc đời 70 tuổi của ông thì tôi chỉ quen biết ông khoảng hơn 10 năm tại chùa Hoằng Pháp tr