tt thích viên hải


Quảng Nam: Lễ nhập kim quan TT.Thích Viên Hải

Miền Nam

Vào lúc 20h ngày 22/3/2023 (01/02 Nhuận Quý Mão) môn đồ pháp quyến đã thỉnh nhục thân cố Thượng tọa Thích Viên Hải nhập kim quan, an vị tại Giác linh đường chùa Linh Bửu (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).