;

việt nam phong tục


Việt Nam Phong Tục - một quyển sách lệch lạc về Phật giáo tiếp tục tái bản?

Sự kiện - Vấn đề

Không hiểu vì sao, tác phẩm được duyệt thế nào mà toàn bộ nội dung nói về Phật giáo đều vẫn giữ nguyên sự lệch lạc, sai trái, gây ra sự ngộ nhận rất lớn của giới độc giả, tri thức ngấm ngầm hiểu sai về Phật giáo và lý tưởng cao đẹp của người xuất gia