;

xá lợi myanmar


Kho xá lợi xương Phật gắn mác 'hoàng gia Thái Lan' và chuyện làm xá lợi giả ở một số cơ sở hỏa táng

Sự kiện - Vấn đề

Nếu ta không có nhu cầu về xá lợi thì họ cung cấp cho ai? Chính vì chúng ta muốn có xá lợi để chứng tỏ mình hay thầy của mình là bậc chân tu, tu chứng nên người ta mới có dịch vụ cung cấp xá lợi để đánh vào cái tâm lý tham cầu không chân thật đó”