Ấn tống - cúng dường

Thư kêu gọi chung tay góp sức ấn tống bộ Lương Hoàng Sám

nguoiphattu.com - Cuộc sống của chúng ta PHƯỚC là chủ chốt của từng vấn đề, trong Đại Tạng Kinh ở Bộ Bản Duyên, đức Phật ca ngợi và dạy PHƯỚC là bậc nhất trong các sự tinh tấn, trãi trong vô số đời thực hành hạnh bố thí của Ngài
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

- Ngưỡng bạch chư tôn Thiền Đức!
- Kính bạch chư Đại đức Tăng ni!
- Kính thưa quý Phật tử, thiện hữu tri thức!

Trang Tạng Thư Phật Học (tangthuphathoc.net) hiện đang kêu gọi cùng chung trợ duyên ấn tống Bộ "LƯƠNG HOÀNG SÁM" (trọn bộ 10 quyển), tặng cho quý chùa ở vùng quê.

Lương Hoàng Sám hay là TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP, do Thiền sư Chí Công và Chư Đại Pháp Sư đời nhà Lương tập soạn trích thuật từ trong Đại Tạng Kinh. Nhân vì, bà Hy Thị là Hoàng hậu của vua Lương Võ Đế, vì có lòng ganh tỵ, bít tâm bà mà ra tay mưu hại các phi tần trong cung, độc ác với mọi người và lại còn hủy báng Tam Bảo. Sau khi bà chết, bị đọa làm rắn mãn xà. Do đó mà bộ Lương Hoàng Sám được soạn ra giúp siêu độ bà. Theo sử ghi chép, chứ tôn đức mở đàn tràng bái sám, khi tụng đến quyển thứ 5, thì hiện điềm lành và bà xã thân rắn sanh vào cõi Trời. Lương Hoàng Sám được xếp vào mục Kinh số 1909, theo Đại Chánh Tạng.

Tội lỗi đã từ ba nghiệp tạo ra, thì cũng phải từ ba nghiệp sám hối, thì tội lỗi mới mong được thanh tịnh.

Bởi vậy, Đức Phật dạy:

"Nếu không có phương pháp sám hối thì tất cả để tử của ta không một ai mà được giải thoát".

Thật như vậy, khi đức Thế Tôn còn tại thế, vua A Xà Thế giết cha đoạt ngôi và kết bè với Đề Bà Đạt Đa để hại Phật. Đáng ra, ông phải bị đọa vào địa ngục A Tỳ sau khi chết (Vì phạm Ngũ nghịch). Nhưng ông đã đối trước đức Thế Tôn mà thành tâm sám hối, và thệ nguyện sẽ không bao giờ dám tái phạm. Do vì phát sinh từ tâm chí thành, và được đức Thế Tôn chứng minh cho tâm thành của ông, mà sau khi chết ông được sanh vào cõi Trời và được đức Thế Tôn thọ ký.

Lương Hoàng Bảo Sám được xem như vua của pháp sám, vì nội dung trên là cầu Phật đạo dưới cứu độ hàm linh. Vì tất cả chúng sinh mà sám hối, Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Cha Mẹ, Sư Trưởng , bạn bè, chủ, tớ v.v.....

Do đó, chúng tôi rất mong quý vị nên hoan hỷ tuỳ duyên trợ duyên, để kết duyên lành này trong Mười Pháp giới, trên với chư Phật, Bồ tát, dưới chúng sinh bạt địa.

Chúng tôi cũng rất mong quý vị, hoan hỷ cùng chung chia sẻ Phật sự này với người thân của mình, với những ai chưa tin hiểu Phật pháp, những người không thiện căn, người bệnh v.v... để họ có thể đóng góp vào Phật sự này, hầu gieo trồng được thiện duyên đối với Phật pháp. Dù là đôi mươi ngàn đồng (Đồng Việt Nam) nhưng với tâm thành ắt sẽ gặt được ruộng phước lớn mai sau. Rất mong quý vị cùng với chúng tôi mang ý tưởng này để kết duyên lành khắp nơi (quý vị có thể nói cho họ nghe về lợi ích quả báo tốt lành lớn này cho họ biết, họ có thể đóng góp với lòng hoan hỷ ở khả năng của họ, dù đôi mươi ngàn đồng) chúng tôi cũng hoan hỷ hết lòng trân trọng.

Cuộc sống của chúng ta PHƯỚC là chủ chốt của từng vấn đề, trong Đại Tạng Kinh ở Bộ Bản Duyên, đức Phật ca ngợi và dạy PHƯỚC là bậc nhất trong các sự tinh tấn, trãi trong vô số đời thực hành hạnh bố thí của Ngài. Do vì sự quan trọng của Phước, nên người con Phật đều thực hành PHƯỚC HUỆ SONG TU, hầu trang nghiêm Phước, Trí vẹn toàn.

Mọi sự đóng góp sẽ được lưu vào danh sách và sẽ được in ở cuối phần của Bộ Lương Hoàng Sám, quý vị của có thể xem cập nhật ở phần nối kết từ trang này.

Do công đức của việc In tạc Tượng thù thắng và lợi ích lớn, cho nên đại sư Hoằng Nhất và Ấn Quang đại sư dạy chúng ta nên phát tâm in Kinh, Tạc Tượng Phật vào những dịp như sau:

1) Chúc thọ
2) Ăn mừng
3) Tránh tai nạn
4) Cầu nguyện
5) Sám hối
6) Siêu độ thân nhân

Xin tha thiết kêu gọi, quý vị cùng kết duyên lành này với nhau trong Phật sự này, và nguyện đời đời kiếp kiếp đều cùng sanh ra trước Phật, y giáo phụng hành.

Nếu trong việc làm nhỏ bé này, có được phần nào công đức, xin nguyện người nghe, kẻ thấy, người chung tay, kẻ hoan hỷ, đời đời giàu từ tâm, phước, trí luôn được trang nghiêm, Phát Bồ đề Vô Thượng. Xin hồi hướng cho dịch giả, sư trưởng, cha, mẹ, thân bằng quyến thuộc, người ân, kẻ oán của mọi người, cũng xin nguyện nếu ai gặp được thư kêu gọi này, chỉ với lòng hoan hỷ đều được an lạc.

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo!
Nam mô A Di Đà Phật, tác đại chứng minh!

Trân trọng,

Ban biên tập Tạng Thư Phật Học
https://tangthuphathoc.net

Ngày 18 tháng 06 (nhuận) Phật lịch 2561 (DL 09/08/2017)

Xin xem chi tiết ở tại địa chỉ:

https://tangthuphathoc.net/loi-keu-goi-chung-gop-mot-ban-tay-an-tong-bo-luong-hoang-sam/

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan