Ấn tống - cúng dường

Tâm thư kêu gọi hùn phước tôn tạo tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

nguoiphattu.com - Bằng cả tấm lòng của những người con Phật, chúng con, chúng tôi kêu gọi quý đồng hương, quý Phật tử cùng nhau thắp sáng đèn tâm, hùn phước để tôn tượng Ngài sớm được an vị tại ngôi chánh điện chùa Dược Sư.

nguoiphattu_com_chua_duoc_su_duc_quoc_21.jpg

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử, thiện tín.

Với tâm nguyện đem Phật Pháp đến mọi nơi và được sự gia hộ của mười phương Chư Phật cùng với sự góp sức chung lòng của quý đồng hương, quý Phật tử, chúng con, chúng tôi đã mua được căn nhà cũ tại quận Mahzahn (nước Đức) để kiến tạo thành ngôi chùa. Ngôi chùa được mang hồng danh của vị Phật có hạnh nguyện chữa lành thân bệnh và tâm bệnh cho chúng sanh - Chùa Dược Sư.

tam_thu_keu_goi_hun_phuoc_ton_tao_tuong_duc_bon_su_thich_ca_mau_ni.jpg

Kính thưa quý vị.

Trong Quyển Hạ, kinh Phật thuyết Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng:“Công đức thù thắng của các Đức Phật, tất cả Thanh Văn, tất cả Duyên Giác còn chẳng thể biết danh tử để gọi! Thế nên người nào đức tin trong sạch tạo hình tượng Phật, tất cả nghiệp chướng thứ nào cũng diệt, được những công đức vô lượng vô biên, cho đến sẽ thành Vô thượng Bồ đề, nhổ hẳn khổ não cho khắp chúng sanh.”

Luận bình đoạn trích: Khi tạo tượng Phật chính là tạo thiện duyên cho nhiều người khởi tín đối với Tam bảo, nhờ công đức đó nên ai phát tâm tạo tượng sẽ được trừ diệt được vô biên tội chướng. Mặt khác, nhờ tư duy, quán sát về đức tướng Phật, hành giả sẽ từng bước thành tựu được đức tánh Phật.

Qua đó cho thấy người tạo tượng Phật công đức thật vô lượng, đời đời kiếp kiếp không đoạ vào đường ác và luôn biết hành thiện, quy hướng Tam Bảo. Hiện tại góp phần giữ gìn hình ảnh của Phật giáo cho nhiều đời sau quy ngưỡng tu nhân học Phật, trang nghiêm đạo tràng, tăng trưởng thiện tâm và công đức.

Thực hành lời dạy của Chư Phật, Chư tổ trong kinh và tinh thần hộ trì Tam bảo của người con Phật chúng tôi phát tâm tôn tạo pho tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 1,53m bằng đá thạch anh Đài Loan, với kinh phí ước tính là 270 triệu VNĐ. Bằng cả tấm lòng của những người con Phật, chúng con, chúng tôi kêu gọi quý đồng hương, quý Phật tử cùng nhau thắp sáng đèn tâm, hùn phước để tôn tượng Ngài sớm được an vị tại ngôi chánh điện chùa Dược Sư. Chúng con, chúng tôi luôn trân trọng và thành kính đón nhận sự hoan hỷ phát tâm cúng dường của quý vị, xin thay mặt bổn tự, bổn đạo chùa Dược Sư thành tâm tri ân công đức.

Chúng tôi xin kính tri ân quý vị, và cùng nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho thế giới hoà bình, nhân loại sớm vượt qua cơn đại dịch Corona, hồi hướng đến quý Phật tử, đồng hương thiện căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm.

Nam mô Công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trụ trì chùa Dược Sư:  Tỳ kheo ni Thích nữ Tuệ Nguyệt

Mọi sự cúng dường xin gửi về:

* Tại Đức:

Trương mục: Người nhận:

Nguyện Thi Thao IBAN: DE15100500001066824602 BIC: BELADEBEXXX Berliner Sparkasse Tại Việt Nam.

* Tại Việt Nam:

TK: 3131 0000 746 340 Nguyễn Văn Phước - Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tân Bình.

* Tại Ba Lan:

Phật tử Nguyễn Hoàng Tuyển - Pháp danh Viên Đạt - Tel 0048 668 699 398

(Xin quý vị ghi rõ cúng dường tạo tượng).

nguoiphattu_com_chua_duoc_su_duc_quoc10.jpg

nguoiphattu_com_chua_duoc_su_duc_quoc9.jpg

nguoiphattu_com_chua_duoc_su_duc_quoc_20.jpg

nguoiphattu_com_chua_duoc_su_duc_quoc5.jpg

nguoiphattu_com_chua_duoc_su_duc_quoc6.jpg

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan