Tác giả: "Nguyễn Hải Hà"

Khóa tu 'Hương Từ Bi' lần thứ IV tại chùa Bụt Mọc Thái Bình

Với tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh đặc biệt là hướng tới đối tượng thanh thiếu niên, bốn năm trở lại đây SC.Thích Đàm Lương, trụ trì chùa Bụt Mọc đã đứng lên tổ chức khóa tu mùa hè với chủ đề “Hương từ bi” dành cho các bạn trẻ.