Tác giả: "Chân Minh"

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, từ Nhân gian Phật giáo tới Đạo Bụt ứng dụng

Đạo Bụt có thể đi vào đời mà không bị oen ố trần đời. Đi vào đời bằng thế cách nào đó mà vẫn giữ được phẩm chất của đạo Bụt nguyên thủy. Để làm được việc đó đạo Bụt cần phải được làm mới sao cho vừa khế hợp căn cơ của con người thời đại, cũng vừa khế hợp với giáo lý tông truyền