Tác giả: "Thái Quảng"

Lễ hội Văn hóa Phật giáo Hương Sen xứ Nghệ 2016

Ngày 8/5/2016, trên mảnh đất Nam Đàn – địa linh sinh nhân kiệt, đông đảo nhân dân, Phật tử vân tập về non thiêng nơi có ngôi chùa Đại Tuệ, để nhất tâm hướng về ngày Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh lần thứ 2640.