Tác giả: " Quảng Ấn."

Khánh Hòa: Lễ thỉnh tôn tượng Phật và Bồ Tát chùa Hưng Long

Ngày 4-12 (6-11 Bính Thân), tại chùa Hưng Long, thôn Bình Trị, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Đại đức trụ trì Thích Đức Hỷ, Ban Hộ tử cùng đông đảo Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ thỉnh tôn tượng Phật và Bồ-tát.