Tác giả: "Thích vân Phong"

Đức Phật A Di Đà là ai ?

Trong cuộc sống hàng ngày của dân gian, chúng ta rất quen thuộc với nhóm từ “Nam mô A Di Đà Phật” Vậy nhóm từ đó có ý nghĩa là gì ? Muốn hiểu tường tận ý nghĩa nhóm từ đó, chúng ta phải có một trình độ khá cao về khoa học.

Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Minh

Đương thời Ngài nổi tiếng Phạm hạnh thanh tịnh, trì Giới tinh nghiêm. Suốt đời Ngài dùng thân tứ đại phụng đạo giúp đời, bồi công tích đức với lập trường và quan niệm :“Thanh tịnh là đạo thứ nhất, giải thoát là pháp tối thượng, trí tuệ là sự nghiệp duy nhất của người xuất gia thừa hành Bồ tát đạo”.

Ý nghĩa Đại Giới Đàn Vĩnh Tràng

Đức Thế Tôn ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên là “Khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật”. Cho nên suốt 49 năm thuyết pháp, đức Thích Ca Như Lai duy chỉ bày cho chúng sanh biết làm thế nào để giác ngộ Phật tánh nơi tâm mình. Nhưng muốn giáo pháp trường tồn, phải lấy giới luật làm Thầy và có người thừa kế : “Tam Thế Chư Phật dĩ giới luật vi sư” (Ba đời chư Phật đều lấy giới luật làm thầy) và “Tỳ ni tạng trụ Phật Pháp diệc trụ, Tỳ ni tạng diệt Phật Pháp diệc diệt” (Giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp cũng mất).

Tiểu sử một nhà sư dấn thân vào đường cứu quốc

Dịp kỷ niệm ngày Viên tịch lần thứ 6 của Hòa thượng Thích Thiện Thông, được tổ chức tại Tổ đình Thiên Phước Cổ Tự, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Ngài là một trong những vị Tăng sĩ đã thắp sáng truyền thống yêu nước, Trí -Dũng bất khuất của lịch sử Phật giáo Việt Nam vào thế kỷ 20.

Hàn Quốc: Phật tử Park Geun hye đắc cử Tổng Thống

Là một nữ chính trị gia Hàn Quốc. Bà hiện là Đại biểu Quốc hội Hàn quốc, cựu tổng bí thư đảng Thế Giới Mới (Saenuri-새누리당). Kể từ ngày 25 tháng 2 năm 2013, bà sẽ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc và sẽ là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc.