Tác giả: "Nghiêm Thuận"

Nên giữ lòng tin như thế nào khi đi chùa gặp nhiều scandal ?

Tổ chức là do con người lập ra, nên nó sẽ xuất hiện với hình thức và tính chất như người lập ra nó. Và một điều hiển nhiên, những người trong chùa, đâu phải là qua khỏi cổng tam quan, cạo đầu, ăn chay là biến thành Thánh cả?