Tác giả: "HT. Thiện Tâm"

Giáo dục thế hệ trẻ sống theo lời Phật dạy

Toàn thế giới đang nảy sinh càng lúc càng nhiều vấn đề phức tạp, nhưng không bao nhiêu người – theo tôi – hầu như rất nhiều người, chưa hiểu gì về căn nguyên của các vấn đề phức tạp ấy. Đạo Phật đã dạy cho chúng ta hiểu được đâu là bản chất như thật của cuộc đời.