Tác giả: "Gót Phiêu Du"

Audio truyện ngắn: Hoài niệm Pháp Lữ

Truyện ngắn viết về một người bạn thân thương đồng tu, đồng học dưới mái trường Phật học Đồng Nai với căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi thân mạng một Tăng sinh trẻ. Tác giả viết tặng tưởng niệm bạn Thích Nhuận Thiện nguyện cầu bạn được sanh về thế giới an lành cùng vui ánh đạo. Truyện ngắn Hoài niệm pháp lữ chuyện có thật được viết bởi Quảng Hoa, với giọng đọc truyền cảm của ca sĩ Tuyết Hoa.

Video: Ruồi xanh ước mơ hảo huyền

Ruồi Xanh đang tìm mọi cách để được thử sống trong ngôi biệt thự sang trong kia, nó tìm đủ phương cách và cố sức đến nơi cho bằng được. Nó miệt mài ngày đêm và đang dốc hết khả năng để gỏ cửa từng nhà nhưng đều vô vọng.

Video: Mẹ con cánh cam

Đặt nền tảng của đạo đức dựa trên "có lợi" hay "có hại" giúp giải thoát đời sống đạo đức của ta khỏi những khái niệm trừu tượng và những ý niệm chẳng ăn nhập gì tới hậu quả của việc ta làm.