Tác giả: "Thanh Hùng"

Cội Bồ Đề - Cơn lốc và hạt cát

Một chuyến hành hương vừa qua, tôi đã trở về nơi ấy, đất nước hung vĩ của một vĩ nhân, người thầy của 3 cõi, đáng trân trọng như thế.

Dấu vết của Luân hồi

“Có cả thảy sự vật là tâm, ly cả thảy sự vật là tánh”. Sao là có cả thảy sự vật? Đó là một câu hỏi để một người hành giả bắt đầu tìm về dấu vết của nó. Một lỗ thủng vào nhà. Ánh sáng ấy lọt vào lỗ thủng đó đi vào nhà. Chúng ta quan sát nhìn thấy nó chiếu soi, thấy những hạt bụi li ti, lăng xăng lộn xộn nhảy múa với nhau. Khi chúng ta nhắm mắt lại ngồi yên, thì tất cả những ý niệm hình thành trong đầu chúng ta nó cũng lăng xăng lộn xộn như thế. Cái này lên, cái kia xuống những hạt bụi nhỏ đó mang những ý niệm hình ảnh cùng những cảm xúc, cảm thọ khác nhau. Những hạt đó là những ý niệm khi chúng được một tác động lực, ngay trong đó có một cái lực để tác động những chủng loại cùng nhau hoà hợp với nhau, nó được hình thành qua nhiều dnạg, nhiều hình ảnh khác nhau muôn màu muôn sắc.