Tác giả: "TK.Thiện Minh"

Lịch sử Kết tập Kinh điển và Truyền giáo

Kể từ khi vắng đức Phật và các đại đệ tử, Phật giáo thường phải đối đầu với những tình trạng đen tối với những diễn dịch sai lạc, bên cạnh đó chưa kể đến những thành phần bất hảo trong Tăng đoàn. Tuy nhiên may mắn có những vị Trưởng lão Thánh Tăng từng thời kỳ đã mang trách nhiệm và quan tâm đến việc gìn giữ và phát huy nền đạo pháp. Do đó, những thời kỳ kết tập kinh điển ra đời để bảo tồn các lời dạy của Đức Phật.

Pháp hành nào cho người cư sĩ tại gia áp dụng hàng ngày để có lợi ích trong tu tập

Cư sĩ tại gia là người đã có đức tin nơi Phật, Pháp, Tăng (Tam Bảo), đã được chư Tăng truyền Tam Quy, Ngũ giới với sự hiểu biết chân thật và tự nguyện. Cư sĩ tại gia cần thực hành các thiện pháp để nhận được sự lợi ích qua pháp hành từ đó tăng trưởng đức tin vững chắc vào Tam Bảo.

"Chờ ngày tận thế": Những con chiên ẩn mình chờ chết

Đối với dân làng Nikolskoye nằm bên bờ sông Volga vùng Penza, cả giáo chủ “Cha Pyotr” lẫn giáo hội có cái tên khác thường nói trên đều là thành phần mới nhập cư chừng 18 tháng. “Cha Pyotr” cùng với các tín đồ - bao gồm người Nga, Belarus và Ukraine - thường tụ tập tại một nhà nguyện đơn sơ.